Usługi

Nasza Oferta

Czym się zajmujemy

Nasze specjalizacje.

01. Rekrutacja Pracowników

Dzięki zaangażowaniu i efektywności naszych konsultantów znajdujemy pracowników indywidualnie dopasowanych do oczekiwań naszych Klientów. W rekrutacji wyróżnia nas przede wszystkim skuteczność, a zaproponowani przez nas kandydaci pozostają w firmach na długi czas.

W ramach procesu rekrutacji wykonywane są:
   – selekcja kandydatów,
   – analiza baz danych,
   – networking,
   – direct search,
   – executive search,

Dzięki zaangażowaniu oraz przywiązaniu do detali jesteśmy atrakcyjni również dla potencjalnych pracowników. Reprezentujemy sprawdzonych i rzetelnych pracodawców, którzy oferują ciekawe stanowiska i dobre warunki pracy.

02. Obsługa Kadry i Płace

W ramach obsługi płacowo-kadrowej zajmujemy się m. in.:

 • sporządzaniem list płac,
 • przygotowywaniem umów o pracę, umów zleceń i o dzieło oraz aneksów do nich,
 • prowadzeniem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób,
 • sporządzaniem niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
 • zakładaniem akt osobowych,
 • sporządzaniem świadectw pracy,
 • ustalaniem uprawnień urlopowych,
 • wystawianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wspieraniem w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS oraz PIP.

03. Biuro Rachunkowe

W ramach usług księgowych naszego biura rachunkowego mieści się m.in. stałe lub okresowe prowadzenie dla zleceniodawców:

 • ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT).

04. HR Consulting

Leasing pracowników to usługa, która stawia sobie za cel dopasowanie doświadczonych pracowników z danej branży do wymagających pracodawców. Posiadamy sprawdzoną sieć pracodawców, którzy zarówno korzystają z leasingu pracowników, jak i umożliwiają swoim zatrudnionym pracę w takim systemie. Klientom, którzy chcą skorzystać z tej formy zatrudnienia, pomagamy w kwestiach formalnych oraz rekrutacyjnych, ponieważ posiadamy sprawdzoną bazę firm współpracujących w oparciu o zasady leasingu pracowniczego.

Dostrzegając zalety tej formy zatrudnienia, staramy się ułatwiać przepływ zasobów ludzkich, by korzystały na tym obydwie strony transakcji. Zajmujemy się leasingiem pracowniczym we wszystkich dziedzinach i na zróżnicowanych stanowiskach, również jeśli chodzi o bardziej wykwalifikowanych zatrudnionych.
W ramach leasingu pracowniczego, świadczymy także obsługę kadrowo-płacową, księgową oraz administracyjną.

Dzięki zaangażowaniu naszych konsultantów i specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, proces rekrutacji pracowników leasingowych jest elementem rozwoju potencjału firm naszych Klientów.

05. E-Office

Działając 10 lat na rynku wiemy, że lokalizacja ma znaczenie. Naszym Klientom dajemy możliwość korzystania z adresu, pod którym widnieć będzie siedziba ich firmy. Jest to rozwiązanie, które znacząco obniża realne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a jest wystarczające do spełnienia formalnych obowiązków związanych z posiadaniem adresu siedziby. W ramach usługi proponujemy indywidualny adres, który posłuży jako dane kontaktowe z firmą. Wiedząc, że nasi Klienci mają różne potrzeby w zależności od świadczonych usług, dajemy możliwość wybrania najodpowiedniejszego pakietu, uszytego na miarę, według indywidualnych potrzeb. W różnych wariantach znajdują się usługi biurowe, takie jak: skanowanie korespondencji czy dedykowany numer telefonu stacjonarnego. W celu poznania warunków współpracy prosimy o kontakt.

06. Budowa Wizerunku Pracodawcy

Chcesz dowiedzieć się, jak stać się atrakcyjnym w oczach Twoich pracowników, przyciągać talenty oraz angażować obecnych pracowników w kulturę organizacyjną Twojej firmy? Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy strategię dedykowaną dla Ciebie.

Employer Branding to proces wieloetapowy, w ramach którego organizujemy:

 • analizę wizerunku pracodawcy, 
 • weryfikację działań konkurencji,
 • zdefiniowanie unikalnych wartości pracodawcy,
 • opracowywanie strategii działań krótko- i długoterminowych,
 • dobór kanałów i narzędzi komunikacyjnych względem grup docelowych,
 • przygotowywanie planów działań i komunikacji.

Potrzebujesz Pomocy?

Napisz do nas lub zadzwoń.